Echoskleroterapia cewnikowa

Echoskleroterapia cewnikowa–usuń żylaki, bez operacji, bez bólu.

Najstarsza, klasyczna metoda leczenia żylaków – u nas w najnowszej wersji 2.0 !

Żylaki kończyn dolnych nie są stanem bezpośredniego zagrożenia życia , niemniej jednak stwarzają one ryzyko powikłań takich jak: zapalenia żył głębokich , owrzodzenie goleni czy zatorowość płucna. Echoskleroterapia to metoda leczenia nieoperacyjnego, stosowana zwłaszcza w przypadku leczenia żylaków mniejszych i odchodzących od naczyń głównych. Często jest stosowana jako terapia wspomagająca.

Echoskleroterapia cewnikowa

Przed zabiegiem, w pozycji stojącej pacjenta, zaznacza się na skórze miejsce wprowadzenia koszulki naczyniowej. Następnie pacjenta układa się w pozycji leżącej. Pod kontrolą umiejscawia się cienki cewnik w odpowiednim położeniu. Następny etap to obkurczenia naczynia i wypłukanie z niego krwi. W celu minimalizacji ryzyka piankę z Polidokanolu wykonujemy z mieszaniny gazu CO2. Następnie pod kontrolą USG podajemy piankę. Zabieg ten sprawdza się w naczyniach  żylnych o średnicy do 10 mm Po zabiegu stosuje się kompresjoterapię (pończochy uciskowe II stopnia)*. *Pończochy uciskowe pacjent kupuje przed zabiegiem, we własnym zakresie (stopień siły ucisku określa lekarz prowadzący podczas wizyty poprzedzającej zabieg). Ośrodek VITA-MEDICA dysponuje produktami do kompresjoterapii do zakupu na miejscu.
 • Bezwzględne: unieruchomienie, powierzchniowe lub głębokie zakrzepice naczyń żylnych, znana alergia na środki obliterujące (Polidokanol = Aethoxysclerol), ciąża, ciężka choroba układowa, miejscowa lub uogólniona infekcja, miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych
 • Względne: cukrzyca, obrzęki goleni, astma oskrzelowa oraz inne choroby alergiczne, trombofilia
UWAGA: Należy zgłosić lekarzowi jeżeli występuje jakikolwiek z powyższych powodów.
Nie istnieją w medycynie procedury zabiegowe, które choćby teoretycznie nie wiązałyby się z ryzykiem powikłań – dotyczy to także leczenia echoskleroterapii. Ciężkie, zagrażające życiu powikłania po tym zabiegu (wstrząs związany z uczuleniem, zastrzyk dotętniczy z martwicą) praktycznie nie zdarzają się. Pozostałe powikłania zdarzają się b. rzadko. Potencjalnymi, choć rzadkimi powikłaniami mogą być:
 • ból w okolicy poddanej echoskleroterapii – częste powikłanie zwłaszcza w pierwszych 2 – 3 dniach po zabiegu – niemal zawsze przejściowy
 • bóle głowy, zaburzenia widzenia, duszność
 • przebarwienia skóry – u ok. 7 – 30 % pacjentów;
z reguły ustępują po okresie do pół roku, niezwykle rzadko utrzymują się dłużej (usuwanie skrzeplin z żył poprawia wyniki)
 • lokalna martwica skóry – u mniej niż 1% pacjentów
 • zakrzepowe zapalenie żył głębokich lub powierzchownych kończyn dolnych, zator płucny – u około 0,1% pacjentów
 • infekcja w miejscu podania sklerozantu – u około 0,001% pacjentów
 • inne: krwiak w miejscu iniekcji, miejscowe reakcje pokrzywkowe, skrzep w świetle żyły.
 
W zdecydowanej większości przypadków przeprowadzenie zabiegu echoskleroterapii osiąga dobre rezultaty kliniczne. Należy jednak pamiętać, iż częstość rekanalizacji leczonej żyły w czasie roku od zabiegu sięga 20-40%. Zabieg wówczas może być powtarzany.
Po zabiegu echoskleroterapii pacjentom zaleca się:
 • chodzenie przez minimum 15-30 min
 • kompresjoterapię – pończochy uciskowe*, w tym w sposób nieprzerwany w pierwszej dobie po zabiegu, następnie przez 7 -14 dni
 • przy dolegliwościach bólowych: zimne okłady oraz paracetamol
 • kontrolę po 1 – 2 tyg.
*Pończochy uciskowe pacjent kupuje przed zabiegiem, we własnym zakresie (stopień siły ucisku określa lekarz prowadzący podczas wizyty poprzedzającej zabieg). Ośrodek VITA-MEDICA dysponuje produktami do kompresjoterapii do zakupu na miejscu.