Miniflebectomia

Miniflebectomia

Usuń żylaki raz a dobrze.

Minflebectomia – to nowoczesna, ambulatoryjna metoda leczenia żylaków (AP). Jest bezpieczną i skuteczną metodą chirurgiczną pozwalającą na usunięcie niewydolnych żył odpiszczelowych, głównych jej dopływów, żył przeszywających, siatkowatych i teleangiktazji

Miniflebectomia

 • Zabieg wykonuje się w warunkach ambulatoryjnych.
 • W warunkach aseptycznych, wykonuje się mapowanie splotów żylnych.
 • Następnie wykonuje się znieczulenie tumuscencyjne polegające na podaniu w okolicy przebiegu żyły roztworu 0,9% NaCl, lidocainy, adrenaliny.
 • Następnie na przebiegu leczonego naczynia wykonuje się mikro nacięcia, przez które usuwa się zmienione chorobowo żylaki.
 • Po zabiegu zakładane są pończochy uciskowe II st. kompresji*.
 • *Pończochy uciskowe pacjent kupuje przed zabiegiem, we własnym zakresie (stopień siły ucisku określa lekarz prowadzący podczas wizyty poprzedzającej zabieg). Ośrodek VITA-MEDICA dysponuje produktami do kompresjoterapii do zakupu na miejscu.
 • Zabiegom AP mogą być poddawani chorzy w każdym wieku.
 • Wszystkie rodzaje pierwotnych u wtórnych żylaków (odpiszczelowa, siatkowate, żyły przeszywające) mogą być usuwane za pomocą AP .
 • Bezwzględne: unieruchomienie, powierzchniowe lub głębokie zakrzepice naczyń żylnych, znana alergia na środki znieczulenia miejscowego,  ciężka choroba układowa, miejscowa lub uogólniona infekcja, miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, obrzęk chłonny, zakrzep lub zrosty w leczonym naczyniu
UWAGA: Należy zgłosić lekarzowi, jeżeli występuje jakikolwiek z powyższych powodów.
 • Nie istnieją w medycynie procedury zabiegowe, które choćby teoretycznie nie wiązałyby się z ryzykiem powikłań – dotyczy to także miniflebectomii Jednak występowanie takich powikłań w praktyce zdarza się niezwykle rzadko.
Potencjalnymi, choć rzadkimi powikłaniami mogą być:
 • Skórne: pęcherze, miejscowe nadkażenie, blizny
 • Naczyniowe: krwawienie, krwiaki, teleangiektazje wtórne, chłonkotok, zapalenie żył powierzchownych
 • Neurologiczne: przejściowe lub stałe uszkodzenie nerwów
 • Ogólne: osłabienie, reakcja uczuleniowa na znieczulenie
W zdecydowanej większości przypadków po przeprowadzenie zabiegu  usuwania żylaków osiąga się bardzo dobre rezultaty. Pomimo tego, uzyskanie pożądanego efektu nigdy nie może być zagwarantowane. W wyjątkowych przypadkach zdarza się, że osiągany efekt jest gorszy niż przed zabiegiem.
Po zabiegu miniflebectomii zaleca się:
 • chodzenie przez minimum 15-20 min po zabiegu i w każdej godzinie, oraz w czasie następnych kilku dni
 • kompresjoterapia (pończochy elastyczne II st.)* lub bandaże  – w tym w sposób nieprzerwany 48h, a następnie przez – 3 tygodnie w ciągu dnia
 • przy dolegliwościach bólowych: zimne okłady oraz paracetamol
 • kontrola po 1 – 2 tyg.
 • krótki prysznic jest dopuszczalny 4 dnia po zabiegu
Pamiętaj ! Żylaki kończyn dolnych to nie tylko problem estetyczny – oprócz nieładnego wyglądu mogą doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych.