Wskaźnik kostka

Kostka-ramię, zrób badanie. Nie czekaj na objawy!

 

Wskaźnik kostka ramię (ABI) jest prostym, szybkim i wiarygodnym badaniem nieinwazyjnym, który pozwala stwierdzić obecność zwężeń w tętnicach kończyn dolnych. Rozpoznanie bezobjawowej miażdżycy w tętnicach obwodowych umożliwia szybkie wdrożenie leczenia zachowawczego lub inwazyjnego.

Wskaźnik kostka

  • Miażdżyca,
  • Bóle kończyn dolnych podczas chodzenia,
  • Niedokrwienie kończyn dolnych
  • Zawał serca,
  • Udar mózgu,
  • wszystkich chorych z objawami wysiłkowego bólu kończyn,
  • wszystkich chorych wieku 50–69 lat z cukrzycą i paleniem tytoniu w wywiadzie,
  • chorych powyżej 70. roku życia.

W tabeli poniżej pokazujemy jak rośnie ryzyko zawału i udaru mózgu jeśli stwierdza się miażdżycę tętnic kończyn dolnych i nie wdroży się leczenia

Wzrost ryzyka Zawału SercaWzrost ryzyka Udaru Mózgu
Miażdżyca tętnic kończyn dolnych4 x wzrost ryzyka zawału i zgonu2-3 x ryzyka udaru
Przebyty zawał serca5-7 x wzrost zgonu3-4 x wzrost  udaru
Przebyty udar mózgu2-3 x wzrost ryzyka zgonu9 x wzrost nawrotu udar

Badanie dostępne w CM Vita-Medica w Zielonce