Zadbaj o krążenie swoich kończyn

Poprzez intensywny rozwój technologii oraz rozwój na rynku, pojawia się coraz więcej metod diagnostycznych, które niejednokrotnie okazują się być drogie, inwazyjne oraz skomplikowane. Badanie kapilaroskopowe jest dla nich alternatywą, która pozostaje aktualną, precyzyjną oraz szeroko rekomendowaną techniką oceny mikrokrążenia. Posiada ona liczne zalety, do których głównie należy: nieinwazyjność, możliwość powtarzalnej, wielokrotnej, bezpośredniej oceny mikrokrążenia przy jednoczesnym niskim jej koszcie.

Przy pomocy kapilaroskopii zdiagnozowane mogą zostać wczesne etapy twardziny układowej, a także służy ona ocenie dynamiki zmian naczyniowych oraz diagnostyce różnicowej objawu Raynauda. Oprócz tego pozwala dostrzec inne zaburzenia mikrokrążenia, występujące nie tylko w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej, ale również innych chorób wewnętrznych, neurologicznych, dermatologicznych oraz stanów zaburzeń ukrwienia skóry. Jest to zatem niezwykle wszechstronne badanie znajdujące zastosowanie w przypadku wielu schorzeń.

Najpopularniejszą techniką kapilaroskopową, która znalazła zastosowanie w codziennej praktyce klinicznej jest badanie z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego lub mikrokamery. Zasadą kapilaroskopii jest ocena morfologii naczyń włosowatych nieuszkodzonej skóry przy pomocy mikroskopu świetlnego.

Badanie jest najczęściej przeprowadzane w obrębie wałów paznokciowych rąk, rzadziej stóp. Ze względu na równoległy układ kapilar, możliwe jest prześledzenie przebiegu naczyń na całej długości oraz ocena zmian morfologicznych. Metoda ta pozwala również na dogłębne obejrzenie naczyń w obrębie skóry grzbietu stóp, warg, dziąseł, języka oraz spojówek gałek ocznych.

By wyniki badania kapilaroskopowego zostały w odpowiedni sposób zinterpretowane, potrzebne jest duże doświadczenie, ostrożność oraz uwzględnienie szeregu okoliczności, które wpływają na charakter obserwowanych zmian. Pacjent również musi w odpowiedni sposób przygotować się do badania. Przykładem, który uniemożliwia poprawną interpretację wyniku badania jest zbyt krótki okres upływu czasu od zabiegu kosmetycznego, jakim jest manicure. By zapobiec temu czynnikowi, muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie od zabiegu, który może być przyczyną mikrouszkodzeń, które nie mając charakteru patologicznego zmieniają wynik badania. Ponadto współwystępowanie chorób, takich jak: nadciśnienie tętnicze lub cukrzyca powinno zostać uwzględnione przy interpretacji wyniku.

Właściwa interpretacja wyniku badania wymaga wstępnej oceny makroskopowej, czyli obecności uszkodzeń naczyń, teleangiektazji, widocznych często “gołym okiem”, dokładnego wywiadu oraz eliminacji czynników zewnętrznych, mogących wpłynąć na wiarygodność oceny.